Aktualności
Historia Szkoły
Lista Poległych
Hymn szkoły
Absolwenci
Dyrektorzy
Nauczyciele
Samorząd szkolny
Info dla Rodziców
Maturzyści
Sukcesy
Stypendyści
Wymiana zagraniczna
Wydarzenia
Galeria
Biblioteka
UKS Gimpel
Rekrutacja
TBG
Statut TBG
Strona TBG


Aktualności arrow Biblioteka
Biblioteka PDF Drukuj E-mail
poniedziałek, 15 kwiecień 2013

Zakończenie akcji „Podaruj książkę bibliotece”

 

Akcja trwała od 17 lutego do końca marca 2014 roku. Biblioteka wzbogaciła się o 119 książek podarowanych przez

naszych nauczycieli

p. Dorota Żmuda - 18

p. Aneta Borkowska - 16

p. Grzegorz Klag - 9

p. Jadwiga Leja - 8

p. Dorota Molewicz - 7

p. Piotr Jabłoński – 4

p. Teresa Paśko - 2

uczniów:

Klaudyna Horniczak z klasy 2 D – 8

Klaudia Maciata z klasy 3 E – 6

Wiktoria Atanasow – Ancew z klasy 1 G – 4

Klaudia Śledź z klasy 2 E – 3

Marek Sral z klasy 3 D – 3

Karolina Zaręba z klasy 3 B – 2

Marcin Czarnecki z klasy 2 B – 2

Jarosław Jandura z klasy 3 F – 1

Maksymilian Brzyzek z klasy 3 B – 1

absolwentów i miłośników biblioteki:

p. Urszula Glanowska – 13

p. Elżbieta Bal – 5

p. Teresa Dziedzic – 3

p. Anna Kaczmarczyk – 1

p. Patryk Jethon – 1

p. Paweł Arnold – 1

Każda podarowana książka ma naklejkę z imieniem i nazwiskiem darczyńcy.

Zbiory biblioteki wzbogaciły się o współczesną literaturę piękną, literaturę dla młodzieży, fantastykę, kryminały, literaturę podróżniczą, romanse, literaturę popularnonaukową – filozofia oraz lektury.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom akcji, za przekazanie bibliotece znaczące ilości cennych wydawnictw. Zebrane książki już znalazły swoich czytelników i żyją dłużej!

 

 
 

 

 

W dniu 27.02.2014 r. w Auli na lekcji 4 odbył się konkurs poprawnej polszczyzny, zorganizowany z okazji Dnia Języka Ojczystego. W konkursie wzięło udział 23 uczniów naszej szkoły, którzy chcieli sprawdzić swą znajomość zasad języka polskiego.

Konkurs polegał na napisaniu dyktanda i rozwiązaniu zadań związanych z językiem ojczystym w formie testu wyboru. Sprawdzał on wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. ortografii, interpunkcji, frazeologii, fleksji, składni, poprawnej budowy zdań. Do zdobycia były 162 punkty.

Skład jury: p. Maria Ciężobka, p. Dorota Żmuda i p. Renata Kubaszek-Gelata.

Oto wyniki konkursu:

 

I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” zdobył Mikołaj Kosiński z klasy 2 D z liczbą punktów 133

II miejsceKrzysztof Świder z klasy 2 A z liczbą punktów 129

III miejsceEwa Piszczek z klasy 3 B z liczbą punktów 128

 

ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

           

Pozostali uczestnicy konkursu również osiągnęli dobre wyniki:

 

Anna Glonek z klasy 3 F – 127,5 pkt.

Rafał Haza z klasy 2 G – 127 pkt.

Magdalena Kluska z klasy 1 B – 125 pkt.

Sara Supień z klasy 2 F – 124,5 pkt.

Gabriela Kałafut z klasy 2 C – 123,5 pkt.

Paulina Batkiewicz z klasy 2 F – 123 pkt.

Kamil Faber z klasy 3 A – 122,5 pkt.

Jolanta Cyrwus z klasy 1 C – 122 pkt.

Aleksandra Broja z klasy 1 C – 120 pkt.

Piotr Luberda z klasy 2 D – 120 pkt.

Maria Chowaniec z klasy 1 D – 120 pkt.

Natalia Marusarz z klasy 2 F – 119,5 pkt.

Justyna Wilczek z klasy 2 G – 119 pkt.

Anita Przędzik z klasy 1C – 116,5 pkt.

Oliwia Wolska z klasy 1 C – 116,5 pkt.

Kacper Kowal z klasy 1 C – 116,5 pkt.

Bartłomiej Zalot z klasy 2 F – 116 pkt.

Karolina Murzańska z klasy 1 C – 116 pkt.

Dominika Bednarczyk z klasy 1 C - 114

Daniel Janos z klasy 2 A – 110,5 pkt.

 

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ I GRATULUJEMY!!!

 

Prace wszystkich uczestników konkursu są do wglądu w bibliotece szkolnej.

 

 

 
 

 

REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU POPRAWNEJ POLSZCZYZNY „MISTRZ ORTOGRAFII”.

 

Postanowienia ogólne:

Konkurs adresowany jest do uczniów ZSO I LO im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu, wrażliwych na piękno języka ojczystego, którzy chcą sprawdzić swą znajomość zasad poprawnej polszczyzny.

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

Cele konkursu:

- popularyzowanie wśród młodzieży zasad poprawnej polszczyzny,

- wdrażanie uczniów do samodzielnego badania języka polskiego,

- umożliwienie uczniom sprawdzenia własnych umiejętności,

- rozwijanie świadomości językowej – wyrabianie czujności ortograficznej i odpowiedzialności za napisane słowo,

- rozbudzenie w uczniach potrzeby starannego i poprawnego pisania.

Zakres wiedzy i umiejętności:

 

Konkurs polega na napisaniu dyktanda i rozwiązaniu zadań związanych z językiem ojczystym w formie testu wyboru. Konkurs sprawdza wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. ortografii, interpunkcji, frazeologii, fleksji, składni, poprawnej budowy zdań.

 

Zasady organizacyjne:

 

1.       Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, korzystać z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, słowniki elektroniczne, itp.).

2.       Nie wolno pisać dyktowanego tekstu „literami drukowanymi”.

3.       Ewentualne poprawki należy nanieść poprzez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść piszącego.

4.       Do oceny dyktanda zostaną przyjęte następujące kryteria: za dyktando przyznajemy 100 punktów. Za każdy błąd (każdego typu) ortograficzny odejmujemy 1 punkt. 3 błędy interpunkcyjne liczą się jako jeden błąd ortograficzny. Za pytania zamknięte za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 pkt. 

5.       Do konkursu należy się zgłaszać do dnia 26 lutego 2014 r. w bibliotece szkolnej.

6.       Termin konkursu: 27 lutego 2014 r. w Auli na lekcji 4.

7.       Czas trwania konkursu: 45 min.

8.       Ogłoszenie wyników – 7 marca 2014 na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

9.       Najlepsi uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni. Przewidziane są następujące nagrody: ocena cząstkowa „celująca” z języka polskiego, nagrody rzeczowe i dyplomy.

Postanowienia końcowe:

Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły w zakładce BIBLIOTEKA.

 


 

Drogi czytelniku i sympatyku książki !!!

               

Zachęcamy Cię do niełatwych rozstań z książkami i dzielenia się z innymi tym, co przeczytałeś, a do czego raczej nie wrócisz. Wiemy, jak bezcenny jest Twój księgozbiór i jakim sentymentem go darzysz.

Dlatego zapraszamy Cię do włączenia się w akcję "Podaruj książkę bibliotece", której celem jest wzbogacenie księgozbioru o ciekawe pozycje książkowe. W każdej podarowanej książce umieścimy informację o Darczyńcy .

Przejrzyj więc uważnie swoją biblioteczkę, szafy i półki i przekaż książkę, której już nie czytasz - przeczytają ją inni.

 

Pamiętaj – książka czytana żyje dłużej!

 

Regulamin Akcji:

1. Akcja trwa do końca marca 2014 r.

2. W ramach akcji do biblioteki można przekazać współczesną literaturę piękną, literaturę dla młodzieży, fantastykę, kryminały, literaturę podróżniczą itp.

3. Stan książek powinien być dobry.

4. Najmilej widziane książki wydane po 2000 roku.

5. Lista darczyńców będzie umieszczona na stronie szkoły.

 


 

ROZSTRZYGNIĘCIE BIBLIOTECZNEGO KONKURSU INSCENIZACYJNEGO POEZJI JULIANA TUWIMA

W piątek 6 grudnia 2013 r. w Auli przeprowadzono konkurs inscenizacyjny poezji dla dzieci Juliana Tuwima, zorganizowany przez bibliotekę szkolną i p. Hannę Siękę. Do rywalizacji przystąpiło sześć klas.

Jury w składzie: p. Bogdana Kumela, p. Ewa Kolasa, p. Agnieszka Paprocka-Maciaś, p. Wiesław Dworski, p. Dorota Żmuda, biorąc pod uwagę dobór repertuaru i środków teatralnych, znajomość tekstu, grę aktorską i ogólny wyraz artystyczny, najwyżej oceniło inscenizację utworu „O Panu Tralalińskim” w wykonaniu klasy 2 D.

II miejsce przypadło klasie 1 H za przedstawienie wiersza „Wszyscy dla wszystkich”. III miejsce „wykrzyczeli” Hubert Derebas, Mikołaj Szostek, Wojciech Trojnarski, Mateusz Podkanowicz  z klasy 1 B i Jan Kabaciński z 1 A, dynamicznie prezentując wiersz „Rycerz Krzykalski”.

Na uwagę zasługuje również występ klasy 1 F, której „Abecadło” z pieca spadło. Agnieszka Michniewicz z klasy 2 A po całej scenie szukała „Okularów”, a Sara Skupień z klasy 2 F, wcielając się w „Grzesia kłamczucha i jego ciocię”, kłamała jak z nut.

Wszyscy uczestnicy w nagrodę otrzymują dyplomy, ocenę bardzo dobrą z j. polskiego i będą mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności aktorskich przed najbardziej wymagającą publicznością …. przedszkolakami.

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ I GRATULUJEMY!!!


 

„IDZIE GRZEŚ PRZEZ WIEŚ…”- BIBLIOTECZNY KONKURS POŚWIĘCONY POEZJI DLA DZIECI JULIANA TUWIMA

 

Julian Tuwim to jeden z najchętniej czytanych polskich poetów XX wieku, który pisał zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Do dziś jego utwory wzruszają i bawią kolejne pokolenia czytelników. Wierzymy, że Ty również uwielbiasz stworzonych przez poetę bohaterów oraz ulegasz czarowi pełnego magii i humoru świata, który powołał do życia w swoich wierszach.

W związku z tym, że rok 2013 został ogłoszony Rokiem Tuwimowskim zapraszamy wszystkich chętnych (indywidualnie lub grupowo) do udziału w konkursie inscenizacyjnym poezji dziecięcej Juliana Tuwima. Prosimy o przygotowanie jednego wiersza, a żeby uniknąć powtarzania się utworów, należy  zadeklarować wybrany wiersz w bibliotece.

Na Wasze zgłoszenia czekamy w bibliotece do dnia 28 listopada 2013 r. !

 

 

 

REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU „IDZIE GRZEŚ PRZEZ WIEŚ…”- POŚWIĘCONEGO POEZJI DLA DZIECI JULIANA TUWIMA

 

1. Organizator:

Biblioteka szkolna ZSO Nr I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu.

Pani Hanna Sięka.

2. Termin i miejsce zgłoszenia:

Do 28 listopada 2013 r. w bibliotece szkolnej.

3. Cele konkursu:

• upamiętnienie 60. rocznicy śmierci i 100. rocznicy debiutu poetyckiego Juliana Tuwima, w ramach obchodu Roku Tuwima,

• propagowanie piękna poezji,

• poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka,

• kształtowanie kultury żywego słowa,

• rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży,

• upowszechnianie kultury języka,

• promocja uczniów zdolnych.

4. Warunki uczestnictwa:

• konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły, występujących indywidualnie lub grupowo,

• uczestnicy konkursu przygotowują inscenizację jednego wiersza dla dzieci (aby uniknąć powtarzania się utworów, prosimy zadeklarować wybrany wiersz w bibliotece) ,

• forma prezentacji utworu - scenka teatralna.

5. Jury dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

• dobór repertuaru,

• znajomość tekstu,

• interpretacja utworu (dobór środków teatralnych: kostiumy, charakteryzacja, podkład muzyczny, itp.),

• gra aktorska,

• ogólny wyraz artystyczny.

6. Jury/ nagrody:

• komisję konkursową powołuje organizator,

• ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez jury,

• dla wyróżnionych uczestników przewidziane są nagrody oraz występ dla dzieci,

• decyzja komisji jest niepodważalna.

7. Uwagi:

• regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły w zakładce BIBLIOTEKA,

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo fotografowania oraz rejestracji występów,

• informacje na temat konkursu można otrzymać w bibliotece i u p. Hanny Sięki.


 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 

 

„Moja szkoła

w obiektywie”

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna.

2. Celem konkursu jest:

- popularyzacja fotografii wśród uczniów,

- przedstawienie historii naszej szkoły oraz jej dzisiejszego wizerunku w związku    z obchodami jej 110-lecia,

- prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

 

II. Zasady konkursu

 

1. Czas trwania konkursu - od 1 października 2013 do 6 czerwca 2014.

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów naszej szkoły.

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

- nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby,

- prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich upublicznienie również dla celów promocyjnych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu.

5. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

 – fotografia reportażowa – nasza szkoła wczoraj i dziś

-  fotografia artystyczna – życie naszej szkoły, portrety.

6. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu dwa zdjęcia pojedyncze lub 1 zestaw zdjęć (seria składająca się z maksimum 3 zdjęć, tworzących określoną zamkniętą całość).

7. Fotografie (odbitki czarno – białe, w sepii lub kolorowe na papierze fotograficznym), mogą być w dowolnym formacie. Uczestnik może wykorzystać programy komputerowe do obróbki zdjęć (zmodyfikować, unowocześnić, dodać efekty specjalne itp.).

8. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić tytuł zdjęcia, imię , nazwisko i klasę.

9. Prace konkursowe należy składać do biblioteki szkolnej w terminie do 6 czerwca 2014 r.

10. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku Szkoły, a nagrodzone na stronie internetowej naszej szkoły.

12. W przypadku prac nagrodzonych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją szkoły z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

2. Nagrody będą przyznawane w obu kategoriach niezależnie.

3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród.

4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

5. Przewidziane atrakcyjne nagrody.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883).

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce BIBLIOTEKA.


 

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego

"W życiu piękne są tylko chwile .....!" - wspomnienie z wakacji 2013 r.


Zapewne w czasie wakacji robiliście zdjęcia w ciekawych miejscach i rejestrowaliście ulotne chwile lata. Przynieś więc swoje zdjęcia, bo czekają ciekawe nagrody!

ORGANIZATORZY

Biblioteka szkolna

Samorząd Uczniowski

CELE KONKURSU

- popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu

- prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do młodzieży naszej szkoły.

TEMAT KONKURSU

„W życiu piękne są tylko chwile …!”- wspomnienie z wakacji 2013 r.

Dajemy wam pełną dowolność interpretacji tego hasła. Może to być niezapomniana ulotna chwila, architektura czy krajobraz, który was zachwycił. Kompletny brak ograniczeń! Dołączcie do tego koniecznie krótki opis danego momentu, kilka zdań „opowiadających” uchwyconą na fotografii chwilę. Pamiętajcie zdjęcie ma być wykonane podczas wakacji.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.                  Każdy uczestnik Konkursu może przynieść dwa samodzielnie wykonane podczas wakacji 2013 zdjęcia do biblioteki szkolnej o dowolnym formacie do dnia 20 IX 2013 r.

2.                 Zdjęcia muszą zawierać krótki opis miejsca, zdarzenia bądź historii, którą przedstawiają.

3.                  Zdjęcia muszą zostać zatytułowane imieniem i nazwiskiem jego autora oraz klasą.

4.                 Tylko fotografie odpowiadające tematyce i wymogom formalnym będą ocenianie.

ZASADY I KRYTERIA OCENY

1.                  Prace, które wpłyną na konkurs będą zamieszczone na tablicy przy bibliotece szkolnej i będzie można je oceniać oddając na nie swoje głosy.

2.                 Po zakończeniu terminu głosowania zostaną wyłonieni zwycięzcy.

3.                 Praca, która uzyska największą liczbę głosów zdobędzie I miejsce, kolejna II, III.

TERMINARZ

1.                  Ogłoszenie konkursu: 6 IX 2013 r.

2.                 Oddawanie prac: 6 IX 2013 r. - 20 IX 2013 r.

3.                 Głosowanie: 23 IX 2013 r. – 4 X 2013 r.

4.                 Ogłoszenie wyników konkursu 8 X 2013 r. na tablicy biblioteki i stronie szkoły.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

Zgłoszenie prac/zdjęć na Konkurs jest równoznaczne z OŚWIADCZENIEM, iż osoba nadsyłająca:

- jest autorem/autorką załączonego zdjęcia,

- prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów promocyjnych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu,

- przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883),

- wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanego zdjęcia w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.


 

 

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu bibliotecznego

 „Karykatury znanych pisarzy – zgadnij kogo przedstawiają?” 

biblo2.jpg 

biblio3.jpg

biblio1.jpg

 19 marca br. odbył się konkurs pt. „Karykatury znanych pisarzy - zgadnij, kogo przedstawiają?”. Zadaniem uczestników konkursu było odgadnięcie jak największej liczby postaci spośród 30 przedstawionych karykatur pisarzy polskich i światowych. Udział wzięło 15 uczniów naszej szkoły.

   I miejsce wywalczył Artur Obrochta z klasy 1 D, podając prawidłowo 28 imion i nazwisk pisarzy. W nagrodę otrzymał ocenę „celującą” z języka polskiego od p. Grzegorza Klaga, dyplom i książkę

   II miejsce przyznano Krzysztofowi Misztalowi z klasy 2 F, który prawidłowo podał 20 imion i nazwisk autorów. W nagrodę otrzymał „piątkę” z języka polskiego od p. Teresy Paśko i dyplom.

  III miejsce zajęli Jakub Orszulak z klasy 2 F i Piotr Luberda z klasy 1 D, którzy prawidłowo podali 18 imion i nazwisk pisarzy. W nagrodę otrzymali „piątki” z języka polskiego i dyplom.

Pozostałe miejsca to:

IV – Alicja Zoń z klasy 2 A z 15 poprawnym odpowiedziami,

V – Mikołaj Kosiński z klasy 1 D oraz Ola Lipkowska z klasy 3 F z 9 poprawnymi odpowiedziami,

VI – Dominika Daniel z klasy 3 F z 8 poprawnymi odpowiedziami,

VII – Paweł Bafia z klasy 3 E oraz Martyna Wawrzykowska z klasy 2 A z 7 poprawnymi odpowiedziami,

VIII – Joanna Głodek z klasy 1 C oraz Aleksandra Mozdyniewicz z klasy 3 E z 5 poprawnymi odpowiedziami,

IX – Paulina Wawrzykowska z klasy 1 C z 4 poprawnymi odpowiedziami,

X – Teresa Bednarczyk oraz Gabriela Kałafut z klasy 1 C z 2 poprawnymi odpowiedziami.

(red.R. Gelata- Kubuszek) 

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE!

 

 

SZKOLNY KONKURS

„KARYKATURY ZNANYCH PISARZY –

ZGADNIJ KOGO PRZEDSTAWIAJĄ?”

 Organizator

Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu.

Cele:

- rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy o wizerunkach pisarzy

- propagowanie zainteresowań karykaturą

- promowanie czytelnictwa i biblioteki

 Warunki uczestnictwa:

Konkurs jest organizowany dla uczniów I LO.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie odgadnąć jak największą liczbę postaci spośród 30 przedstawionych karykatur pisarzy polskich i światowych.

Chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się do dnia

  15 marca 2013 r. do biblioteki szkolnej.

 Termin i miejsce konkursu:

19 marca 2013 r. na 5 lekcji w auli (s.26).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21 marca 2013 r, zamieszczone na tablicy przy bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

Na zwycięzców czekają „5” z j. polskiego, u pana profesora Gila  „6”, nagrody książkowe i dyplomy do odbioru w bibliotece szkolnej.

GORĄCO ZAPRASZAMY !!


 

 

Kiermasz książek

Od 14 lutego 2013 roku biblioteka szkolna zaprasza na kiermasz starych, ale cennych książek z różnych dziedzin nauki. Książki będzie można nabyć za symboliczną „złotówkę” przed biblioteką szkolną.

Planowany harmonogram kiermaszu:

14.02. – 22.02. Fantastyka / Powieści

25.02. – 1.03. Literatura / Teatr / Telewizja

4.03. – 8.03. Fizyka / Chemia / Matematyka

11.03. – 15.03. Historia / Polityka

18.03. – 22.03. Geografia / Ekonomia

ZAPRASZAMY!!!


 

 Konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu” zorganizowany przez bibliotekę szkolną I LO 
im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu został rozstrzygnięty!

  Komisja konkursowa w składzie: pani dyr. Maria Kopeć, pani Hania Sięka, pani Maria Ciężobka, pani Renata Kubaszek-Gelata, pani Dorota Żmuda w swoich ocenach poza obiektywnymi kryteriami co do zgodności tematycznej jakości i estetyki prac, wzięła również pod uwagę indywidualność spojrzenia artystycznego w zakresie wyboru tematu i koncepcji wykonania fotografii.

Na konkurs wpłynęło 20 fotografii. W konkursie wzięło udział 8 osób.

Komisja miała nie lada problem w wyłonieniu zwycięzców, ponieważ wszystkie zdjęcia były piękne i bardzo pomysłowo wykonane. Zdjęcia przekazują pasję fotografowania, wrażliwość artystyczną i opanowany warsztat fotograficzny.

A oto wyniki konkursu:

I miejsce – „Złota polska jesień” autorstwa Marioli Milaniak z klasy 3D,

b1.jpg

 

II miejsce – „Nie widzieć, a wiedzieć” autorstwa Urszuli Bednarczyk z kl. 1F

b2.jpg

 

II miejsce - „Agnieszka w krainie czarów” autorstwa Tomasza Chowańca z klasy 3C

III miejsce – „Wspomnienie z dzieciństwa” autorstwa Marioli Milaniak, kl. 3D

b4.jpg

Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, dziękujemy za udział w naszym konkursie i zapraszamy do oglądnięcia zdjęć na tablicy przy bibliotece szkolnej. 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 "Przyłapani na czytaniu"

I. Organizator:

Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu.

II. Cele konkursu:

 • · Kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez prace fotograficzne.
 • · Uwrażliwienie uczniów na wartości, jakie niesie ze sobą czytanie książek.
 • · Kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku biblioteki i książki.
 • · Promowanie czytelnictwa i biblioteki wśród uczniów.

III. Warunki uczestnictwa:

 • · Konkurs jest organizowany dla uczniów I LO.
 • · Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie zdjęcia, którego myślą przewodnią jest hasło: „Przyłapani na czytaniu”.
 • · Technika prac: zdjęcie.
 • · Format prac fotograficznych: odbitka w formacie 15 x 21 lub 15 x 10.
 • · Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 • · Każdy uczestnik może oddać maksymalnie 3 prace.
 • Każde zdjęcie powinno posiadać tytuł.
 • · Fotografie należy oddać w kopercie (każde zdjęcie oddzielnie) opatrzonej następującymi  informacjami: Imię i nazwisko autora i klasa

IV. Oceniana będzie:

 • · zgodność z tematem
 • · oryginalność i walory artystyczne

V. Termin i miejsce oddawania prac: zdjęcia należy złożyć w bibliotece szkolnej do 31 października 2012 r.

VI. W skład jury wchodzą:

 • - p. Dyrektor Maria Kopeć
 • - p. Hanna Sięka
 • - p. Maria Ciężobka
 • - p. Dorota Żmuda
 • - p. Renata Kubaszek-Gelata
 • - p. Jan Szczepaniec - fotograf

VII. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy przy bibliotece szkolnej oraz na stronie szkoły w dniu 22 listopada 2012 roku. Osoby nagrodzone zostaną indywidualnie powiadomione przez organizatorów lub wychowawców.

VIII. Nagrody:

Najlepsze prace zostaną nagrodzone, umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz wyeksponowane na tablicy przy bibliotece szkolnej.

IX. Uwagi dodatkowe:

 • · Prace niezgodne z regulaminem, niespełniające kryterium tematycznego, anonimowe, zniszczone lub o niskiej jakości technicznej nie będą brane pod uwagę.
 • · Oddanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na ich wykorzystanie. Prace przechodzą na własność organizatorów.
 • · Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • · Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga zespół organizacyjny.
 • · W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o osobisty kontakt (biblioteka szkolna).

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !!!


 


 

Logo szkoły
I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
w Nowym Targu


Towarzystwo Bursy gimanazjalnej
Towarzystwo Bursy
Gimnazjalnej

 
 

 

Instytut Myśli Tischnera
Instytut Myśli
Józefa Tischnera

 

 

 

 

 
sobota, 24 sierpień 2019