Aktualności
Historia Szkoły
Lista Poległych
Hymn szkoły
Absolwenci
Dyrektorzy
Nauczyciele
Samorząd szkolny
Info dla Rodziców
Maturzyści
Sukcesy
Stypendyści
Wymiana zagraniczna
Wydarzenia
Galeria
Biblioteka
UKS Gimpel
Rekrutacja
TBG
Statut TBG
Strona TBG


Aktualności
:: Rajd Szlakami Seweryna Goszczyńskiego PDF Drukuj E-mail
poniedziałek, 07 październik 2013

W ostatnim tygodniu września i na początku października odbył się szkolny Rajd Szlakami Seweryna Goszczyńskiego, w którym uczestniczyły klasy 1F, 2D, 2E, 2G.

Celem rajdu było uczczenie pamięci o Patronie I LO oraz poznanie środowiska geograficznego i historycznego regionu.

S. Goszczyński (1801 – 1876) poeta i pisarz, uczestnik powstania listopadowego przybył do Łopusznej w 1832r. i spędził w dworze kilka miesięcy. Urzekła go dzika przyroda oraz wierzenia i zwyczaje górali łopuszańskich. W swoim dziele „Dziennik podróży do Tatrów” i „Sobótka” opisał Łopuszną i Gorce. Oczarowany był widokiem z Turbacza (zwanego Kluczki). Zaprzyjaźnił się z rodziną Tetmajerów.

Trasy rajdu prowadziły z Łopusznej w okolice Turbacza i na polanę Jankówki do Nowego Targu. Obejmowały ścieżki edukacyjne Gorczańskiego Parku Narodowego.

Wyjście na trasy oznakowane białym kwadratem z zielonym ukośnym paskiem rozpoczęliśmy z Zarębka Niżnego – węzłowego punktu szlaków. Uczniowie poszli na polanę Jankówki. Z niewielkiej doliny Chłapkowego Potoku wyszliśmy na lokalny grzbiet górski z polaną Wysznią, gdzie często wędrował nasz Patron Szkoły – pierwszy turysta i odkrywca w literaturze polskiej Gorców. Duża część trasy biegnie przez buczynę karpacką z okazami sędziwych buków i jodeł. Atrakcyjne miejsca to polany: Biedowa Młaka z oczkami wodnymi oraz Wysznia z punktem widokowym na Tatry, Pieniny i Babią Górę. Osobliwością trasy jest ukryta w lesie okazała wychodnia skalna, osuwisko powstałe we fliszu karpackim. Zobaczyliśmy też Pucołowski Staw powstały w procesach osuwiskowych. Pięknym miejscem na trasie są Jankówki – polana o wybitnych walorach flory, fauny i krajobrazowych. Z trasy widać masyw Turbacza z Halą Długą, gdzie jest kulturowy wypas owiec. Zeszliśmy do doliny potoku Łopuszanka przez fragment rezerwatu puszczy karpackiej. Poznaliśmy działania związane z ochroną środowiska. Ostatnim punktem była „Gajówka Mikołaja”, gdzie zapoznaliśmy się z ekspozycją prezentującą walory środowiska geograficznego i historią Łopusznej.

Uczniowie od „Gajówki Mikołaja” poszli na polanę Żubrowisko zwaną pierwotnie Chowańcowym Skolem. Obecna nazwa powstała w latach 50-tych XXw., kiedy w dolinie Łopusznej podjęto próbę introdukcji żubrów. Utworzono wówczas Gorczański Rezerwat Żubra obejmujący fragment puszczy karpackiej na południowym stoku Turbacza. Obszar rezerwatu był o powierzchni ok. 100ha.

W bezpośrednim sąsiedztwie powstał drewniany budynek strażniczówki. Próba hodowli żubrów zakończyła się niepowodzeniem (choroba zakaźna bydła). Na fundamentach dawnego magazynu paszy wybudowano w 2010r. wiatę edukacyjną z tablicami informacyjnymi Gorczańskiego PN. Z doliny Łopusznej przeszli w kierunku Turbacza, przez miejsca związane z historią II woj. św. i działalnością partyzantów w Gorcach. Na trasie znajduje się kilka miejsc widokowych na polanach: Świnie Czoło, Bukowina Waksmundzka, Świderowa i Długie Młaki. W kierunku północnym i wschodnim widać masyw Turbacza z Halą Długą, grzbiet Kiczory i polanę Wyszniej zamykającą od wschodu dolinę Łopusznej. W kierunku południowym widać Tatry, Pieniny i Magurę Spiską oraz rozległą kotlinę Orawsko-Nowotarską. Trasę rajdu zakończyli w Nowym Targu.

Organizatorami rajdu byli prof. M. Czyż, prof. W. Tischner oraz wychowawcy klas.

 

Relacja z rajdu klasy II G

30 września 2013r. klasa IIG wybrała się na rajd terenowy do Gorczańskiego Parku Narodowego. Opiekunami grupy byli pani Wanda Domałacna-Teper i pan Wojciech Tischner. Uczniom towarzyszyła również pani przewodnik - na co dzień pracownik parku - która w niezwykle interesujący sposób przekazywała najważniejsze informacje, ale również ciekawostki dotyczące natury czy też regionalnych wierzeń i legend.

„O godzinie 8:40 ruszyliśmy autobusem do miejscowości Łopuszna, skąd rozpoczęliśmy wędrówkę w stronę Parku, aby później iść ścieżką edukacyjną. Co jakiś czas zatrzymywaliśmy się, aby posłuchać informacji o danym miejscu, podziwiać otaczającą przyrodę i co najważniejsze, odpocząć. Podczas wędrówki punktami postoju były specjalnie wyznaczone przystanki, z których każdy został poświęcony roślinie lub zwierzęciu, kojarzącym się z Gorczańskim Parkiem Narodowym. Każdy taki postój niósł ze sobą różne ciekawostki, m.in. o zamieszkujących te tereny Bocianach Czarnych. Mogliśmy zaobserwować jak wyglądają pułapki na korniki, a także wzbogacić swą wiedzę na temat geologii i zjawisk zachodzących w przyrodzie. Kolejnym ciekawym przystankiem były pionowe ściany skalne pełne wgłębień, przy których pani przewodnik uraczyła nas opowiadaniami o dawnych wierzeniach regionalnych na temat żyjących tutaj dziwożon i połatników. Mimo przesłanek, iż dziwożony czyhają na  młode dziewczęta, żadna nie została porwana. Bardzo istotną ciekawostką jest fakt, że wygląd owych dziwożon opisał sam patron naszej szkoły, Seweryn Goszczyński. Na samym końcu odwiedziliśmy Gajówkę Mikołaja, umiejscowioną w pobliżu Potoku Łopuszna, który wraz z pozostałymi elementami przyrody, zwłaszcza w okresie jesiennym, tworzy piękny niemal bajeczny widok. W środku są przedstawione w postaci opisu i zdjęć, zwierzęta i rośliny występujące w Gorczańskim Parku Narodowym, a także wzmianka o Mikołaju Kostkinie - Rosjaninie, od którego owa Gajówka przyjęła nazwę. Po kilku ładnych godzinach wędrówki wracaliśmy do autobusu w otoczeniu pochłoniętej jesienią przyrody. Oby więcej takich wypadów!” (red.: Justyna Wilczek, Rafał Haza)

 

Klasa II G 

Logo szkoły
I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
w Nowym Targu


Towarzystwo Bursy gimanazjalnej
Towarzystwo Bursy
Gimnazjalnej

 
 

 

Instytut Myśli Tischnera
Instytut Myśli
Józefa Tischnera

 

 

 

 

 
czwartek, 21 czerwiec 2018