1944-1950

1961-1970

1971-1980

1981-1990

1991-2000

1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000

2001-2006

2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011


Powrót do strony głównej

Absolwenci C.K. Gimnazjum 1914-1915

Egzamin dojrzałości w terminie jesiennym złożył:

1. Fuchs Brand Eisig

Przedwczesny (wojenny) egzamin dojrzałości złożyli:

1. Bukowski Leopold
2. Chmura Stefan
3. Ciepielowski Władysław
4. Długopolski Maciej
5. Dusza Józef
6. Dworzański Stanisław
7. Kaliciński Wiktor
8. Kipta Stanisław
9. Kołaczyński Tadeusz
10. Krzeptowski Józef
11. Lorencowicz Wojciech
12. Niedźwiedź Maciej
13. Nitmann Tadeusz
14. Nowobilski Władysław
15. Obrochta-Bartuś Józef
16. Orawiec Franciszek
17. Skrzywan Stefan
18. Styrczula Stanisław
19. Szaflarski Franciszek
20. Wetula Józef

Zwyczajny egzamin dojrzałości w terminie letnim złożyli:

1. Cukrzyńska Janina
2. Dańkowski Stanisław
3. Godłowski Tadeusz
4. Makuch Franciszek
5. Malec Stanisław
6. Ocetkiewicz Stanisław
7. Ozaist Ludwik
8. Rajski Kazimierz
9. Siwiec Michał
10. Sznajder Zygmunt
11. Wierciak Jerzy